BİLİMSEL PROGRAM BİLDİRİ GÖNDERİMİ KAYIT ve KONAKLAMA

BİLİMSEL PROGRAM

13 Ekim 2021 Çarşamba - KURSLAR

KURS SALON - 1
13:30 - 15:00 Kurs Adı: İmmünoonkolojide Multidisipliner Yaklaşım Gerekli midir? Nasıl Olmalıdır?
Kurs Koordinatörü: İrfan Çiçin
13:30 - 14:15         İmmünoonkolojide Yanıt Değerlendirmesi
                            Nermin Tunçbilek
14:15 - 15:00        İmmünoonkolojide Biyomarkerlar ve Ötesi
                            Ebru Taştekin
15:15 - 16:45 Kurs Adı: Onkolojide Destek Tedaviler Kursu
Kurs Koordinatörü: Bülent Karabulut
15:15 - 16:00
Kanser Tedavisinde Kemik Metastazları Yönetimi
15:15 - 15:35          Kemik Metastazları Yönetiminde Moleküler Temelli Hedefe Yönelik Yaklaşım
                             Sezer Sağlam
15:35 - 15:55         Kemik Metastazlarındaki Klinik Çalışmalar
                            Kezban Nur Pilancı
15:55 - 16:00         Aklımızdaki Sorular ve Cevaplar
16:00 - 16:45
Kanser Tedavisinde Vakalar Eşliğinde Optimal Nötropeni Yönetimi
16:00 - 16:15         Nötropenik Vaka Sunumu
                            Ozan Yazıcı
16:15 - 16:30         Günlük Pratiğimizde Nötropeniyi Nasıl Yönetiyoruz?
                            Ali Arıcan
16:30 - 16:45        Hangi Hastada Ne Zaman Nötropeni Yönetimi?
                            Nuri Karadurmuş
KURS SALON - 2
13:00 - 16:30 Kurs Adı: Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Kursu
Kurs Koordinatörü: Mutlu Hayran
13:00 - 13:20         Bilimsel Araştırma Etik İlkeleri ve İyi Klinik Uygulamalar
13:20 - 14:20         Klinik Araştırma Tipleri ve Tasarım Özellikleri
14:20 - 14:50         Ara
14:50 - 15:50         Araştırmalarda İstatistiksel Yöntem Seçimi
15:50 - 16:30         Sansürlü Değişkenler ve Sağkalım Analizi
16:45 - 18:15 Kurs Adı: Metastatik KHDAK’de İmmünoterapi
Kurs Koordinatörü: Hakan Bozcuk
16:45 - 17:10         Sürücü Mutasyonu Olmayan Metastatik KHDAK’nin 1. Basamak Tedavisinde İmmunoterapi
                            Yeşim Eralp
17:10 - 17:25         Metastatik KHDAK’de 2 ve Sonraki Basamaklarda İmmunoterapi
                             Vehbi Erçolak
17:25 - 17:45         Sürücü Mutasyonu Olan Hastalarda İmmunoterapinin Yeri Var Mı?
                            Saadettin Kılıçkap
17:45 - 18:15         Tartışma ve Sorular

14 Ekim 2021 Perşembe

09:15 - 09:30
AÇILIŞ
09:30 - 11:00 PANEL 1
Oturum Başkanları: Şeref Kömürcü, Berna Öksüzoğlu, Özlem Er
09:30 - 09:50        HER2 (+) Meme Kanserinde Beyin Metastazlarına Yaklaşım
                               Mutlu Doğan
09:50 - 10:10          Erken Evre HR (+) Her2 (-) Meme Kanserinde Adjuvan Tedavi: Kime Kemoterapi Verilmeli ?
                               Özlem Sönmez
10:10 - 10:30           Metastatik Triple Negatif Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar
                               Gamze Gököz Doğu
10:30 - 11:00           Soru & Cevap & Tartışma
11:00 - 11:20
KAHVE ARASI
11:20 - 12:00 Sözel Bildiriler - I (Meme)
Oturum Başkanları: Arzu Oğuz, Meral Günaldı, Esin Oktay
S-001
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Ünitesinde C-Erb B2 (Her2)
Pozitif Trastuzumab Tabanlı Tedavi Gören Meme Kanseri Hastalarında Wbp2 Ekspresyonunun Prognostik Önemi
Erkan Kayıkçıoğlu
S-002
Meme Kanseri ile Otoimmun Tiroidit Birlikteliğinin Değerlendirilmesi
Ayşe İrem Yasin
S-003
HER-2 Pozitif Meme Kanserli Hastalarda Neoadjuvan Tedavi Sonuçları: Tek Merkez Verisi
Oguzhan Selvi
S-004
Hormon Reseptör Pozitif HER2 Negatif Metastatik Meme Kanserinde Palbosiklib ve Hormonoterapi Kombinasyonu: Tek Merkez Deneyimi
Funda Yılmaz
12:00 - 12:30 Uydu Sempozyumu
HER2+ Erken Evre Meme Kanseri Optimal Tedavi Kararında Multidisipliner Yaklaşımın Önemi
Moderatör: Bahadır Güllüoğlu
Konuşmacılar: Ahmet Bilici, Semen Önder, Güldeniz Karadeniz Çakmak
12:30 - 13:00 Uydu Sempozyumu
Palbociclib: HR+ HER2- MMK Hastalarınızın Tedavisinde Güç Katın, Yaşamı Uzatın
Konuşmacı: Mustafa Özdoğan
13:00 - 14:00
ÖĞLE ARASI
14:00 - 15:30 PANEL 2
Oturum Başkanları: Fazıl Aydın, Salim Başol Tekin, İsmail Çelik
14:00 - 14:20          Melanom Dışı Cilt Kanserlerinde Sistemik Tedavi
                               Burcu Çakar
14:20 - 14:40          Metastatik Melanom İdeal Tedavi Sıralaması
                               Alpaslan Özgün
14:40 - 15:00          Metastatik Yumuşak Doku Sarkomlarında Histolojiye Göre Tedavi Seçimi
                               Ali Murat Tatlı
15:00 - 15:30           Soru & Cevap & Tartışma
15:30 - 15:50
KAHVE ARASI
15:50 - 16:20 Uydu Sempozyumu
Pozitif Yaklaşım: Gerçek Yaşamda Adjuvan Melanom
Moderatör: Saadettin Kılıçkap
Konuşmacılar: Emel Sezer, Erdem Çubukçu
16:20 - 17:00 Sözel Bildiriler-II (Sarkom, İmmünoterapi)
Oturum Başkanları: Tülay Akman, Derya Kıvrak Salim, Fatih Karataş
S-005
Nüks ve Metastatik Kanserli Hastalarda Exitus Öncesi Son 90 Günde İmmünoterapi Kullanımı Sıklığının Değerlendirilmesi
Yağmur Tahıllıoğlu
S-006
İmmünoterapi ile Tedavi Edilen Hastalarda Diyabet Varlığı ile Sağkalım İlişkisinin Değerlendirilmesi
İbrahim Yahya Çakır
S-007
Erken Evre Extremite Yumuşak Doku Sarkomlarında Sağ Kalım ile İlişkili Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Tuğba Akın Telli
S-008
Mikosid Sarkomlu Hastalarda Sağkalımın Prognostik Tahmin Edicileri Olarak Tedavi Öncesi İnflamatuar İndeksler
Arif Hakan Önder
17:00 - 18:30 DEBATE: Renal Hücreli Karsinomda 1. Basamakta IO+TKİ mı Yoksa IO+IO mu?
Moderatör: Sinan Yavuz
Grup 1: IO + TKİ
Mentorlar: Umut Demirci, Mehmet Ali Nahit Şendur
Takım 1: İbrahim Karadağ, Yusuf İlhan, Elvina Almuradova
Grup 2: IO+IO
Mentorlar: Yüksel Ürün, Fatih Köse
Takım 2: Serdar Karakaya, Arif Hakan Önder, Rukiye Arıkan
Jüri: Necati Alkış, Mustafa Altınbaş, Züleyha Çalıkuşu, Mustafa Kemal Gül, Arzu Yaren

15 Ekim 2021 Cuma

09:30 - 11:00 PANEL 3
Oturum Başkanları: Sernaz Uzunoğlu, Aziz Karaoğlu, Sema Sezgin Göksu
09:30 - 09:50         Kastrasyon Duyarlı Prostat Karsinomunda Tedavi Seçimi
                               Burak Civelek
09:50 - 10:10          Ürotelyal Tümörlerde IO'nin Neoadjuvan / Adjuvan Tedavilerde Yeri
                               Mehmet Akif Öztürk
10:10 - 10:30           İleri Evre Over Kanserinde Tedavi
                               Zafer Arık
10:30 - 11:00           Soru & Cevap & Tartışma
11:00 - 11:20
KAHVE ARASI
11:20 - 12:00 Sözel Bildiriler - III (Genitoüriner)
Oturum Başkanları: Fatih Teker, Tarık Salman, İrem Bilgetekin
S-009
Metastatik Renal Hücreli Karsinomda Hedefe Yönelik Ajanlar ile Progresyon Sonrasi Aksitinib ve Nivolumab Etki Değerlendirmesi
Fadime Sinem Ardıç
S-010
İleri Renal Hücreli Karsinomda (aRCC) Birinci Basamak Nivolumab + İpilimumab (N+I) ve Sunitinibin (S) Karşılaştırıldığı CheckMate-214 Çalışmasında Koşullu Sağkalım ve 5 Yıllık Takip Sonuçları
Hasan Şenol Coşkun
S-011
Hedefe Yönelik Ajanlarla Tedavi Edilen Metastatik Renal Hücreli Karsinomlu Hastalarda Serum Lipid Düzeylerinin Prognostik Önemi
Oktay Halit Aktepe
S-012
Birinci Basamak Kemoterapi Alan Metastatik Mesane Kanser Hastalarında Sağkalımı Öngörmede Tedavi Öncesi Nötrofil-Lenfosit Oranının Rolü
Sedat Tarık Fırat
12:00 - 12:30 Uydu Sempozyumu
Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Kabozantinib
Moderatör: Erhan Gökmen
Konuşmacı: Ahmet Dirican
12.30 - 13.30
ÖĞLE ARASI
13.30 - 15.00 PANEL 4
Oturum Başkanları: Hasan Şenol Coşkun, İlhan Öztop, Başak Oyan Uluç
13:30 - 13:50          KHDAK'de Adjuvan Tedavi: Kime Hangi Tedavi ?
                               Muhammet Ali Kaplan
13:50 - 14:10          Lokal İleri KHDAK'de İmmunoterapinin Yeri
                               Fatih Selçukbiricik
14:10 - 14:30          Metastatik KHDAK'de Nadir Mutasyonlar Durumunda Ne Yapalım ?
                               Ece Esin
14:30 - 15:00          Soru & Cevap & Tartışma
15.00 - 15.20
KAHVE ARASI
15.20 - 15.50 Uydu Sempozyumu
2. Basamak mKHDAK'da İmmunoterapi: Nivolumab Deneyimi
Moderatör: Mustafa Erman
Konuşmacı: Ahmet Taner Sümbül
15.50 - 16.50 Sözel Bildiriler-IV (Akciğer)
Oturum Başkanları: Ramazan Esen, Gökşen İnanç İmamoğlu, Cengiz Karaçin
S-013
ALK Rearanjmanı Olan Metastatik Akciğer Kanseri Hastalarında Birinci Sıra Alektinib ve Krizotinib Deneyimlerinin Karşılaştırılması
Yakup İriağaç
S-014
İmmünoterapi Çağında İnflamasyon-Nutrisyonel Belirteçlerin Rolü: Metastatik Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Gerçek Yaşam Deneyimi
Ömer Diker
S-015
Akciğer Kanseri Hastalarında Beyin Mestastasını Öngören Laboratuvar Parametreleri
İsmail Beypinar
S-016
Lokal ve Lokal ileri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde TNM 7 ve TNM 8 Evrelemelerinin Değerlendirilmesi
Ahmet Gülmez
S-017
Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Sağkalımı Etkileyen Faktörler
Elanur Karaman
S-028
Sınırlı Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Tümör Lokalizasyonunun Sağkalıma Etkisi
Baran Akagündüz
16.50 - 18.20 DEBATE: Metastatik KHDAK'de 1. Basamak Tedavide PDL>%50 Olan Hastalarda, KT+IO mu Yoksa IO mu ?
Moderatör: Erdem Göker
Grup 1: KT+IO
Mentorlar: Ahmet Sezer, Banu Öztürk
Takım 1: Burak Yasin Aktaş, Elif Şenocak Taşçı, Barış Aykan
Grup 2: IO
Mentorlar: Erdinç Nayır, Mustafa Karaca
Takım 2: Ali Yılmaz, Elif Atağ, Tuğrul Burak Genç
Jüri: Sezai Vatansever, Işıl Somalı, Güzin Gönüllü Demirağ, Nuriye Yıldırım Özdemir, Şener Cihan

16 Ekim 2021 Cumartesi

09:30 - 11:00 PANEL 5
Oturum Başkanları: Faruk Aykan, Mehmet Artaç, Şuayib Yalçın
09:30 - 09:50         Metastatik Mide-Özofagogastrik Bileşke Tümörlerinde Tedavide Yenilikler
                               Ömer Dizdar
09:50 - 10:10          Metastatik HCC Tedavi Sıralaması
                               Ebru Çılbır
10:10 - 10:30           Metastatik Kolorektal Kanserde Kişiselleştirilmiş Tedavi
                               Şahin Laçin
10:30 - 11:00           Soru & Cevap & Tartışma
11:00 - 11:20
KAHVE ARASI
11:20 - 12:00 Sözel Bildiriler-V (GIS)
Oturum Başkanları: Çetin Ordu, Özgür Tanrıverdi, Cengiz Akosman
S-018
Yaşlı Lokal İleri Mide Kanseri Hastalarında Perioperatif Fluorourasil-Lökoverin-Oksaliplatin-Dosetaksel Bazlı Tedavi Etkinliği ve Güvenliği
Orçun Can
S-019
Metastatik Kolorektal Kanserde Regorafenibe Yanıtı Predikte Eden Klinik Faktörler
Mustafa Yıldırım
S-020
Gastroözofageal Bileşke Tümörlerinde Moleküler Sınıflandırmanın Prognostik Önemi [İzmir Onkoloji Grubu (İZOG) çalışması]
Özlem Özdemir
S-021
Evre 2 Kolon Kanserinde Tümör Boyutu Prognoza Etkisinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Popülasyon Çalışması
Hacer Demir
12:00 - 12:30 Uydu Sempozyumu
ALK+ mKHDAK Hastalarında Lorlatinib ile Geleceğe Net Bir Adım
Konuşmacı: Fatih Ölmez
12:30 - 13:30
ÖĞLE ARASI
13:30 - 14:30 PANEL 6
Oturum Başkanları: Murat Dinçer, Feyyaz Özdemir, Mehmet Bilici
13:30 - 13:50           Lokal İleri Nazofarinks Karsinomunda Tedavi
                               Sercan Aksoy
13:50 - 14:10           Metastatik Baş-Boyun Tümörlerde Tedavi
                               Özlem Ercelep
14:10 - 14:30           Soru & Cevap & Tartışma
14:30 – 15:00
KAHVE ARASI
15:00 – 16:00 Sözel Bildiriler-VI (Diğer)
Oturum Başkanları: Didem Şener Dede, Murat Koçer, Seher Nazlı Kazaz
S-022
Pandemi ve Sonrasında Tıbbi Onkoloji Eğitim Toplantılarında Yeni Bir Dönem: Geleneksel mi? Çevrimiçi mi?
Eda Çalışkan Yıldırım
S-023
Geriatrik Popülasyonda Trastuzumab Emtansine (TDM-1) Kullanımının Etkinlik ve Güvenlik Verileri
Metin Pehlivan
S-024
Over Kanserli Hastalarda Optimal Neoadjuvan Kemoterapi Süresi Nasıl Olmalı?
Naziye Ak
S-025
Malign Plevral Mezotelyoma Hastalarımızda Uygulanan Tedavilerin Sağkalıma Etkisinin Araştırılması
Ayhan Açlan
S-026
Dosetaksel Rat Alopesi Modelinde HDDPiW-jSB Solüsyonu'nun Etkinliği
Bilgin Demir
S-027
Cardioprotective Effects of Taxifolin on Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity in Rats
Mehmet Naci Aldemir

17 Ekim 2021 Pazar

09:30 – 10:00 Akılcı İlaç Kullanımı
Feride Yılmaz
10:00 – 12:15 Yan Etki Yönetimi Paneli
Kurs Başkanı: Berna Öksüzoğlu
10:00 – 10:45           Hormonal Tedavi Yan Etkilerine Yaklaşım
                               Arzu Oğuz
10:45 – 11:30           Hedefe Yönelik İlaçların Yan Etkilerine Yaklaşım
                               Sema Sezgin Göksu
11:30 – 12:15           İmmunoonkolojik İlaçların Yan Etkilerine Yaklaşım
                               Fatih Karataş
<